Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhà trọ tuy chật nhưng đụ phê lắm