Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Háng của em sao nó rộng thế